Главная » Статьи » Информация к размышлению

Межевские "новоселы"
Програма соціально-економічного

та культурного розвитку району на 2009 рік.

Відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” підготовлено основні прогнозні показники і проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівського району на 2009 рік.
Програма базується на основних напрямках прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2009 рік, комплексі макроекономічних та галузевих прогнозів державних та районних програм.
Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на підставі аналізу соціально-економічної ситуації в господарському комплексі району.
Пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку району є: закріплення соціальної спрямованості економічного зростання, збереження темпів зростання валової продукції, збільшення випуску виробництва продукції, активізація діяльності, спрямованої на беззбиткову роботу підприємств, забезпечення динамічного і збалансованого розвитку району.
Серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку району у 2009 році мають бути:
- виробництво продукції з використанням ресурсо- та енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій;
- залучення інвестицій, зосередження коштів на об’єктах із високим рівнем готовності;
- формування високопродуктивного прибуткового сільськогосподарського виробництва;
- розвиток інфраструктури підтримки підприємництва та сприяння розвитку малого бізнесу;
- поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення;
- поліпшення соціально - побутових умов жителів населених пунктів;
- продовження газифікації сіл і селищ;
- підтримка діяльності закладів охорони здоров’я, розвиток освіти, відродження культурних і просвітницьких традицій.
Сільське господарство
У 2009 році всі категорії господарств очікують виробити валової сільськогосподарської продукції на суму 127,5 млн.грн., у тому числі продукції рослинництва на суму 93,4 млн.грн., продукції тваринництва на суму 34,1 млн.грн
У 2009 році у районі очікується зібрати урожай зернових культур на площі 45000 га при середній врожайності 22,2 ц/га. Валовий збір технічних культур складе 28530 тонни при врожайності 13,5 ц/га .
Виробництво м'яса очікується досягти до 2100 тонн, що складатиме 86 % показника 2008 року, виробництво молока - 11700 тонн, менше показника 2008 року на 3%.
Промисловість
На території району працюють два промислових підприємства, які базуються на переробці сільськогосподарської продукції (рослиництва та тваринництва).
Питома вага промислової продукції в загальному обсязі виробництва складає 4,2 %. Обсяг виробленої продукції промисловими підприємствами у 2008 р. склав 68,6 % до показника 2007 року, причиною спаду виробництва продукції є зменьшення обсягу сировини для переробки у сільськогосподарських формуваннях, відсутність ринку збуту та занижені ціни на продукцію сільського господарства .
У 2009 році виробництво продукції промисловості залишиться на рівні 2008 року і становитиме 5,75 млн.грн.
Проектом програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2009 рік очікується виробництво :
борошна – 190 тонн;
хліба та хлібобулочних виробів – 90 тонн;
олії – 40 тонн;
молока – 800 тонн;
сирів – 230 тонн;
кисломолочних продуктів – 45 тонн.
Створення нових робочих місць
У рамках районної програми зайнятості населення передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, детінізацію зайнятості, створення умов для самостійної занятості, перелічені заходи дадуть можливість у 2009 році створити - 190 роб.місць, у тому числі по галузях економіки : у промисловості - 2 , у сільському господарстві – 30, у торгівлі – 130 .
Зайнятість населення та ринок праці
Загальна чисельність населення району становить 25,8 тис.чол. у т.ч. сільське населення 17,5 тис.чол., міське населення 8,3 тис.чол. В економіці району зайнято 3,5 тис.чол. у тому числі у сільському господарстві - 1,0 тис.чол., у промисловості - 0,286 тис.чол., у роздрібній та оптовій торгівлі - 0,15 тис.чол. , у бюджетній сфері та державному управлінні - 1,9 тис.чол.
Рівень безробіття станом на 01.01.2009 р. становить – 5,53 %.
Очікуваний рівень безробіття у 2009 року становитиме 5,73 % , підвищення рівня безробіття відбудеться внаслідок скорочення чисельності працівників сільськогосподарських підприємств у зв'язку з закінченням польових робіт . Основні проблеми, що негативно впливають на ситуацію, яка склалася на ринку праці, це в першу чергу , яскраво виражений сезонний характер у сільському господарсті . По - друге створення нових робочих місць, рівень заробітної плати залежить від платоспроможності підприємств , на жаль низькі закупівельні ціни на зернові та технічні культури, підвищення цін на енергоносії, добрива, отрутохімікати, запасні частини вимагає від підприємств мінімізувати витрати шляхом скорочення чисельності працівників, зменьшення кількості робочих днів та фонду заробітної плати.
Доходи населення та заробітна плата
Фонд заробітної плати штатних працівників у 2009 році очікується у сумі 61,0 млн.грн., при середньомісячній заробітній платі 1452 грн.
Ріст заробітної плати очікується за рахунок збільшення фонду заробітної плати у сільському господарстві та промисловості, роздрібної торгівлі. Загальний ріст заробітної плати по району складе 15,7 % у порівнянні з показником 2008 року .
Фінансово-бюджетна діяльність
Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2009 році визначено:
- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
- скорочення податкового боргу;
- вжиття заходів щодо легалізації доходів суб'єктів господарювання;
- підвищення рівня заробітної плати та орендної плати за земельні паї
За попередніми розрахунками власні надходженння загального фонду місцевих бюджетів на 2009 рік передбачено в сумі 11796,0 тис.грн., що на 16,5 відсотка більше від очікуваних надходжень за 2008 рік.
Основними джерелами надходжень загального фонду місцевих бюджетів є податок з доходів фізичних осіб (76,6 відсотка до загального обсягу надходжень) та плата за землю (12,0 відсотків).
Збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб у 2009 році передбачається на 19,5 відсотка за рахунок - збільшення фонду оплати праці по району та збільшення розміру плати за оренду земельних паїв до 3 відсотків від вартості земельного паю.
Розвиток малого підприємництва та роздрібний товарообіг
Кількість малих підприємств у районі за оперативними даними складає 39 одиниць, з них за видами економічної діяльності: в будівництві –5, промисловості – 5 , в сільському господарстві – 11, в торгівлі – 17 .
Питома вага продукції виробленої малими підприємствами в загальному обсязі виробництва складає 22 % і у 2009 році залишиться на рівні 2008 року.
Стабільно зростає чисельність суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, іх ріст у 2009 році очікується на 7,1 % до показника 2008 року, Загальна чисельність суб'єктів малого бізнесу - фізичних осіб складатиме до кінця 2009 року - 812 осіб.
В малому бізнесі працює близько 11 відсотків усього працездатного населення району ( субєкти підприємницької діяльності – фізичні особи, фермерські господарства, малі підприємства).
Проведена робота у напрямку ресурсного забезпечення малого бізнесу.
Підприємцям району надаються в оренду приміщення та землі запасу з правом викупу для ведення підприємницької діяльності.
Затверджено районну програму сприяння розвитку малого підприємництва.
За останні два роки обсяг роздрібного товарообороту за всіма каналами реалізації зріс на 16,8 % . Прогнозний показник на 2009 рік очікується у сумі 81,1 млн.грн. або 101 % до рівня 2008 року.
Регулювання цін
З метою забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики, безпідставного зростання цін та стабільної прогнозованої ситуації на ринку основних продовольчих товарів у 2009 році передбачається:
- упровадження постійного моніторингу цінової ситуації на підприємствах роздрібної торгівлі , на продовольчих ринках та оприлюднення отриманих даних у засобах масової інформації;
- забезпечення безумовного дотримання суб'єктами господарювання району встановлених чинними нормативними актами граничних рівнів торговельних надбавок;
- посилення контролю за економічною обгрунтованістю тарифів та їх відповідність якості наданих послуг, проведення аналізу фактичних та нормативних втрат води, газу, електоенергії, причин понаднормативних втрат;
- запровадження заходів щодо подальшого розвитку здорової конкуренції у сфері торгівлі, продовження розвитку мережі магазинів торговельних систем, які мають можливість закупувати товари безпосередньо в товаровиробників, що сприятиме вирішенню питань недопущення безпідставного росту цін та підтримці вітчизняного товаровиробника
Інвестиційна діяльність.
У 2009 році за рахунок усіх джерел фінансування планується освоїти 52,003 млн.грн, інвестицій в основний капітал, що більше рівня 2008 року на 37,7 , у тому числі за рахунок державного бюджету – 28,673 млн.грн.,обласного бюджету -9,201 млн.грн., коштів природоохоронного фонду -0,500 млн.
У розрізі об’єктів кошти планується направити:
1.Будівництво:
1.1Реконструкція гуртожитку під житловий будинок по в.Сонячній в смт.Межова – 3673,241 млн.грн. –держ.бюджет
2. Газифікація:
2.1 Газифікація с.Слов’янка і Андронівка Межівського району – 2729,407 тис.грн- держ.бюджет,
2.2 Газифікація с.Новопавлівка Межівського району – 2876,754 тис.грн.- держ.бюджет
2.3 ГРС с.Василівка Межівського району – 2000,00 тис.грн- держ.бюджет
2.4 Газифікація с.Наталівка Межівського району – 1108,104 тис.грн- обл.бюджет
2.5 Газифікація в.Центральна, пров.Північний, Шкільний с.Новопетровське –110,633 тис.грн. –обл.бюджет,
2.6 Газифікація с.Славне – 681,076 тис.грн.- обл. бюджет,
2.7 Розподільний газопровід по вул.Тягова підстанція смт.Межова 35,927 тис.грн.-обл. бюджет
2.8 Розподільний газопровід по вул.Західній в с.Райполе Межівського району – 62,849 тис.грн-обл. бюджет
2.9 Розподільний газопровід по вул. Поштова. Ярмоша,Красіна смт.Межова – 171,935 тис.грн.- обл. бюджет
3. Соціальна сфера :
3.1 Сільський будинок культури с.Богданівка Межівського району – реконструкція 198,950 тис.грн. – держ.бюджет,
3.2 Сільський будинок культури с.Зоряне –реконструкція 260,006 тис.грн.- держ.бюджет
3.3 Реконструкція СБК с.Іванівка – 1500 тис.грн. – держ.бюджет

4. Освіта
4.1 Школа с.Новопідгороднє Межівського району – реконструкція - 977,210 тис.грн. – держ.бюджет
4.2 Межівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат-реконструкція- 4449,80 тис.грн. – держ.бюджет
4.3 Школоа с.Володимирівка Межівського району – реконструкція –2021,419 тис.грн.- держ.бюджет
4.4 Школа с.Новопавлівка Межівського району – реконструкція – 2796,200 тис.грн. – держ.бюджет
5. Водопостачання
5.1 Водопровідна та каналізаційна мережі смт.Межова – реконструкція – 861,2 тис.грн.- обл.бюджет
5.2 Реконструкція водоводу смт.Демурине –611,643 тис.грн.- обл.бюджет
5.3 Межівський груповий водопровід – Межівського району - 8000,00 тис.грн.- держ.бюджет
5.4 Реконструкція розвідної мережі с.Словянка – 1408,607 тис.грн. – обл.бюджет

Природоохоронні заходи, які планується здійснити у 2009 році на суму -1543,746 тис.грн.
1. Захист від підтоплення смт.Межова 2 черга – 680,695 тис.грн. – обл.бюджет
2. Захист від підтоплення смт.Межова 3 черга – 180 тис.грн. – обл.бюджет
3. Полігон для складування твердих побутових відходів в смт.Межова – 183,051 тис.грн.обл.бюдж.
4. Захист від підтоплення - с.Слов’янка – 500,0 тис.грн. кошти природоохоронного фонду
Крім того, пропозиції на виготовлення ПКД на об'єкти :
- Сільський будинок культури с.Новопавлівка Межівського району- реконструкція-69,412 тис.грн.
- Реконструкція сільського будинкук культури с.Зоряне – 78,0 тис.грн,
- Капітальний ремонт Преображенський СБК – 50,0 тис.грн,
- Капітальний ремонт Новопідгородянського СБК – 50,0 тис.грн.,
- РКЗ “Межівський РБК”- реконструкція - 80,00 тис.грн.,
- Газифікація НВО 1 ст.с.Новопетровське - 16,0 тис.грн.,
- газифікація НОВ 1 ст.с.Маліївське – 18,00 тис.грн,
- Сільський комунальний дошкільний навчальний заклад освіти “ Квіточка” – 25,00 тис.грн.,
- Реконструкція початкової школи та дитячого садка в с.Іванівка – 150,0 тис.грн.,
- Газифікація Новопідгородянської амбулаторії- 30,00 тис.грн.,
- Ремонт приміщення Преображенської сільскої ради - 15,0 тис.грн,
- Ремонт приміщення Райпільскої сільскої ради – 15,0 тис.грн.
- Газифікація с.Новогригорівка Межівського району – 30,0 тис.грн.- кошти населення
- Реконструкція Будівлі стаціонару у с.Новопавлівка Межівського району-120,0 тис.грн.
Загальна сума на виготовлення ПКД становить –746,412 тис.грн. Це кошти підприємств та товариств, благодійні внески та кошти населення.

Категория: Информация к размышлению | Добавил: Elin6528 (03.03.2010)
Просмотров: 651 | Теги: Межевская беднота | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]